POD ZÁŠTITOU PREZÍDIA DOPRAVNÍ POLICIE ČR

Dopravní konference

Pardubický kraj 2014

DOPRAVNÍ SNÍDANĚ V PARDUBICKÉM KRAJI

Tato akce byla finančně podporována Pardubickým krajem.

Čtvrtý díl seriálu dopravní snídaně s BESIPem se uskutečnil v Pardubickém kraji v hotelu Euro**** v Pardubicích. Opět jsme se sešli, abychom diskutovali nad bezpečností silničního provozu. Byli jsme moc rádi, že jste se zúčastnili v hojném počtu.

Pardubický kraj 2014

Úvodní přednášku si připravil pan Ing. Mikulík CSc. na téma Vize 0 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020. Do následné diskuze se účastníci zapojili v hojném počtu a shodně doporučují orgánům Pardubického kraje vypracování Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu Pardubického kraje propojenou s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 – 2020.

Následovalo vystoupení pana kpt. Ing. Tomáš Krpaty, krajského inženýra odboru služby dopravní policie. Z přednášky jsme se dozvěděli statistické údaje nehodovosti v Pardubickém kraji. Policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2013 šetřila celkem 3 622 nehod, při kterých bylo 35 osob usmrceno, 149 osob těžce zraněno a 1 356 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 175,63 mil. Kč. Pokud srovnáme čísla s rokem 2012, pak:

nárůst zaznamenáváme v kategoriích:

 • počet těžce zraněných o 11 osob, tj. o 8%
 • počet lehce zraněných o 83 osob, tj. o 6,5%.

pokles zaznamenáváme v kategoriích:

 • počet nehod o 104, tj. o 2,8%
 • počet usmrcených o 7 osob, tj. o 16,7%
 • odhad hmotné škody o 19 526,8 tis. Kč, tj. o 10%.

Dále jsme společně lokalizovali riziková místa a místa se zvýšeným dohledem policie.

Do Pardubic za námi také dorazil pan Ing. Stanislav Šlechta ze státního fondu dopravní infrastruktury, který nám řekl něco ohledně příspěvkových programů a nejčastějších chybách v žádostech, a kde je možné konzultovat jednotlivé žádosti apod. viz. Prezentace SFDI v sekci Download.

Po přestávce otevřel 2. blok dopravní snídaně pan Ing. Pauk (bezpečnostní auditor s pověřením MD ČR). Seznámil nás s konkrétními vytipovanými místy v Pardubickém kraji, která byla navržena ve spolupráci s Policií ČR.

Seznam řešených konkrétních míst v Pardubickém kraji:

 • Přechod pro chodce – Lanškroun
 • Křižovatka silnic I/35 a I/43
 • Úsek silnice I/35 Litomyšl – Gajer
 • Křižovatka I/34 a II/355 Hlinsko
 • Silnice I/11 u Jablonného
 • Celou prezentaci 2. bloku si můžete stáhnout v sekci Download

Sil. I/43 přechod pro chodce – Lanškroun

Na tomto rizikovém místě jsme provedli hned 3 návrhy řešení, kdy v prvních dvou došlo k redukci jízdních pruhů a u toho třetího bylo navrženo světelně signalizační zařízení (semafor). Radní města Lanškroun doporučuje okružní křižovatku. Nejlepším řešením by bylo nejen posoudit přechod pro chodce u křižovatky, ale celý úsek tak, aby došlo k vyřešení problémového průtahu městem Lanškroun. Město Lanškroun již má objednanou celkovou studii. Poté zcela jistě město Lanškroun podnikne potřebné kroky k vyřešení daného místa.

Sil. I/43 přechod pro chodce – Lanškroun
Sil. I/43 přechod pro chodce – Lanškroun

Křižovatka silnic I/35 a I/43

Dle vyjádření silničního správního úřadu spadající pod krajský úřad pro tyto silnice byly prováděny kroky pro realizaci okružní křižovatky. Ovšem ze strany správce komunikace a zároveň investora realizace nelze očekávat vynaložení investičních prostředků vzhledem k plánovanému vybudování obchvatu Svitav, který tuto situaci vyřeší. Dojde k přemístění hlavního proudu využívající silnici I/43 mimo tuto křižovatku.

Křižovatka silnic I/35 a I/43

Úsek silnice I/35 Litomyšl – Gajer

Silnice I/35 tvoří spojení Olomouce a H. Králové, dále variantní trasu k D1, spojení Moravy s Prahou. Jedná se o jeden z mála úseků silnice I/35, kde se dá předjíždět, komunikace má dostatečné šířkové uspořádání na dva jízdní pruhy a 2 odstavné pruhy (S 11,5). Na těchto typech komunikací dochází často k selhání lidského faktoru. Tj. řidiči spoléhají na to, že odstavný pruh je dosti široký na to, aby proti jedoucí automobil najel do odstavného pruhu a proti jedoucí automobil nechal předjíždět. Bohužel mnohdy v těchto případech dojde k tomu, že řidič proti jedoucího automobilu neuhne do odstavného pruhu a dojde k čelní kolizi, která má mnohdy fatální následky.

Většina přítomných odborníků se shodla na řešení přeznačit tento úsek na 2+1 uspořádání tak, aby bylo umožněno nervózním řidičům předjíždět.

K tomuto řešení se přiklání i správce komunikace ŘSD ČR, které plánuje obnovu mikrokoberce na tomto úseku a zároveň by nechalo úsek přeznačit právě na uspořádání 2+1.

Úsek silnice I/35 Litomyšl – Gajer
Úsek silnice I/35 Litomyšl – Gajer

Křižovatka I/34 a II/355 Hlinsko

Tento typ křižovatek patří k tzv. oříškům v inženýrské branži. Všichni přítomní odborníci se shodli, že vymyslet funkční řešení bude práce pro zkušeného projektanta, který bude muset zvážit veškeré varianty a vybrat tu nejvhodnější z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy. Tato křižovatka není mezi prioritami správce komunikace.

Křižovatka I/34 a II/355 Hlinsko

Silnice I/11 u Jablonného

Jedná se o úsek silnice I/11, která je hojně vyhledávaná motocyklisty. Na tomto úseku jsou protisměrné oblouky s následnými přímými úseky. Primární úpravou by mělo být obnovení vodorovného dopravního značení. Další úpravou, která by pomohla pasivní bezpečnosti, je osazení svodidel se spodní pásnicí tzv. speciální svodidlo pro ochranu motocyklistů. Dle vyjádření správce komunikace, je možné vyčlenit finanční prostředky pro osazení zádržného systému do vybraných nebezpečných oblouků.

Silnice I/11 u Jablonného

Opět bychom rádi poděkovali všem za účast na dopravní snídani v Pardubicích, především těm, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuze. Byli bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u pouhých slov, ale kdyby došlo i k realizaci navržených opatření. Proto Vás žádám, pokud je to ve vašich silách, pomozte s realizací bezpečnostních opatření tak, aby na našich silnicích umíralo co nejméně lidí. Pouze společným úsilím dosáhneme vysněného výsledku.