Regionální DOPRAVNÍ KONFERENCE 2023

Regionální DOPRAVNÍ KONFERENCE je každoroční cyklus konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Na konferencích se setkávají odborníci na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost v dopravě, spolu se zástupci státní správy a samosprávy, s vlastníky a správci komunikací a také s policisty z odborů služby dopravní policie. Účastnit se mohou i lidé z řad široké veřejnosti, kterým bezpečnost na komunikacích není lhostejná a mají k ní co říci. V každém kraji se prezentuje přehled nehodových míst daného regionu, probírá se míra rizikovosti a prezentují se možnosti náprav na vybraných místech.

Po 10 letech máme organizační a hlavně datovou posilu ve zkušeném partnerovi. Partnerem a spoluorganizátorem projektu Regionální Dopravní konference 2023 je společnost DataFriends, která mj. provozuje Portál nehod a je v oblasti zpracování a analýzy dat více erudovaná, než my. Dopravní inženýři a auditoři bezpečnosti dopravních komunikací z RSE Project.

Cíl projektu však zůstává stejný. Nadále chceme pokračovat v podněcování diskuzí nad nehodovými lokalitami v daných krajích a pomáhat s nápravou a řešením. Dosavadní statistika mluví jasně. 362 nehodových míst  jsme v předchozích letech rozebrali a pokusili se nastínit možná řešení ke zlepšení poměrů. Na 176 místech byla alespoň částečná opatření provedena, na dalších se pracuje.

Hlavní myšlenkou Dopravních konferencí je vzájemná diskuze zúčastněných k řešení rizikových a nehodových lokalit na našich komunikacích. Jde nám především o vzájemnou komunikaci všech zúčastněných, která povede ke konkrétním cílům a výsledkům a k tomu, aby se bezpečnost na našich komunikacích skutečně zvýšila. Cílem Dopravních konferencí je pak zúčastněné spojit v jednu skupinu osob s vizí bezpečného dopravního prostoru.

Vytváříme důležitou diskuzní platformu, kde se schází zainteresovaní z oblasti dopravy a mohou problematiku nehodových lokalit konstruktivně probírat. Při našich neformálních setkáních jsme si, na rozdíl od správních řízení, všichni rovni. Ačkoliv se necítíme býti rytíři ale spíše dělníky v oboru bezpečnosti dopravy, cítíme v našem poslání symboliku artušovského Kulatého stolu. Tak jako u něj, i na našich setkáních, se může sejít hromada rytířů.  Nevytváříme však legendy, ale bezpečnější dopravní infrastrukturu. Nemusíte jezdit do Kamelotu, abyste ke stolu usedli. Jezdíme k vám.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA