Dopravní konference s BESIPEM & Fondem zábrany škod

Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ je každoroční cyklus celospolečensky významných konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Na Dopravních konferencích se setkávají špičkoví odborníci na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost v dopravě, spolu se zástupci státní správy a samosprávy, s vlastníky a správci komunikací a také s policisty z odborů služby dopravní policie. Účastnit se mohou i lidé z řad široké veřejnosti, kterým bezpečnost na komunikacích není lhostejná a mají k ní co říci.

Hlavní myšlenkou Dopravních konferencí je vzájemná diskuze zúčastněných k trendům v oboru bezpečné dopravní infrastruktury, k řešení rizikových a nehodových lokalit na našich komunikacích a prezentace nových technologií spojených s dopravou. Jde nám především o vzájemnou komunikaci všech zúčastněných, která povede ke konkrétním cílům a výsledkům a k tomu, aby se bezpečnost na našich komunikacích skutečně zvýšila. Cílem Dopravních konferencí je pak zúčastněné spojit v jednu skupinu osob s vizí bezpečného dopravního prostoru.