Regionální DOPRAVNÍ KONFERENCE 2024

RSE Project se již 12 let snaží o eliminaci nehodových lokalit v rámci celé ČR. Prostřednictvím diskuzí, nástinu řešení a monitoringu nehodových lokalit, jsme spolu s partnery zejména z řad Policie ČR, ŘSD a správců krajských i obecních komunikací, prodiskutovali situaci na 383 nehodových místech. Každoročně sumarizujeme výsledky a diskutujeme nad nově vytipovanými lokalitami v rámci námi pořádaných Regionálních dopravních konferencí (dříve též Dopravní snídaně…). Konferencí jsme uspořádali již téměř 140.

Ke konci loňského roku se na 207 představených lokalitách realizovala nápravná opatření (což je nádherných 54 % míst). Na dalších 135 lokalitách se opatření připravují. Všechny lokality každoročně monitorujeme a komunikujeme se správci o dalších možnostech opatření. Nebýt těchto pozitivních čísel a ochoty spolupráce z řad správců komunikací, neměli bychom motivaci v tak časově náročné činnosti pokračovat. Jedeme dál.

Letošním rokem pokračujeme s partnerstvím se společností DataFriends po stránce datových analýz a na základě žádosti Fondu zábrany škod, který naše konference pomáhá financovat, pro obohacení zapojujeme do výběru lokalit i místa, která přímo nesouvisí s vadami dopravní infrastruktury, odráží však realitu příčin nehodovosti. Poskytujeme tak prostor i k diskusi nad všeobecnými tématy rizikového chování řidičů. Tyto lokality vyplývající ze statistik nehodovosti v daném regionu nemusí souviset s vadnou infrastrukturou, ale odráží fakt, že i díky zlepšování stavu komunikací se lidský faktor, jakožto příčina nehody, projevuje procentuálně stále intenzivněji.

Cíl projektu však zůstává stejný. Jakožto dopravní inženýři a auditoři bezpečnosti dopravních komunikací se budeme primárně zabývat vadami na straně infrastruktury. Potřebujete – li s námi probrat jiné lokality, s otevřeností tak učiňte.

A tradičně se na závěr zopakuji. Ačkoliv se necítíme býti těmi rytíři u kulatého stolu (jak kdo), ale spíše dělníky v oboru bezpečnosti dopravy, cítíme v našem poslání, v našich krajských konferencích, symboliku toho artušovského Kulatého stolu. Stejně jako u něj, i na našich setkáních, se se scházíme, nevytváříme však legendy, ale bezpečnější dopravní infrastrukturu. Nemusíte jezdit do Kamelotu, abyste ke stolu usedli. Jezdíme k vám.

Velký každoroční dík patří jak zmiňovaným správcům komunikací, kteří přistupují k nastoleným otázkám velmi odpovědně, i zástupcům z řad Policie ČR, kteří nad rámec svých povinností poskytují podporu i odbornou konzultaci. Nesmím opomenout, že nebýt v několika minulých letech finanční podpory Fondu zábrany škod, projekt by se realizoval komplikovaněji.