1000 znaků zbývá
Přidat soubory

 

Návod k fotografování rizikových míst na komunikacích:

Fotografie vkládaného rizikového místa musí korespondovat s jeho problematikou. Úhel pohledu je vhodné umístit pokud možno z pohledu řidiče přijíždějícího k danému místu se záběrem celé komunikace včetně bezprostředního okolí. V případě problematiky chodců lze pořídit také fotografie z pohledu chodce. Minimální rozlišení fotografií je 2048 x 1536 pixelů. Vždy je vhodné vytvořit fotografie z více směrů (pohledů), u křižovatek např. ze všech větví křižovatky, u přechodů pro chodce z obou stran přechodu. Je vhodné vyčkat na moment, kdy místem bude projíždět co nejméně automobilů. Na fotografii musí být dobře viditelné jak svislé dopravní značení, tak vodorovné dopravní značení.

PŘI FOTOGRAFOVÁNÍ DBEJTE ZVÝŠENÍ OPATRNOSTI, POHYBUJETE SE NA RIZIKOVÝCH MÍSTECH!

POHYBUJTE SE PO KRAJNICI A NEVSTUPUJTE ZBYTEČNĚ DO KOMUNIKACE A JÍZDNÍCH PRUHŮ!

MĚJTE NA SOBĚ OBLEČENOU REFLEXNÍ VESTU!

Příklad 1: Problematický průjezd křižovatkou:  Je vhodné vyfotit tyto fotografie: Foto 1 – příjezd ke křižovatce, Foto 2 – pohled v křižovatce ve směru průjezdu, Foto 3, 4 – ve směru rozhledu do křižovatky, Foto 5 – pohled z opačného směru, Foto 6 – pohled hlavní komunikace.

 

Foto 1 – příjezd ke křižovatce

 

Foto 2 – pohled v křižovatce ve směru průjezdu

 

Foto 3 – ve směru rozhledu do křižovatky vpravo

 

Foto 4 – ve směru rozhledu do křižovatky vlevo

 

Foto 5 – pohled z opačného směru

 

Foto 6 – pohled z  hlavní komunikace

 

Příklad 2: Rizikový přechod pro chodce: Je vhodné vyfotit tyto fotografie: Foto 1 – příjezd k přechodu z jednoho směru, Foto 2 – příjezd k přechodu z druhého směru, Foto 3 – přechod z pohledu chodce, Foto 4, 5 – rozhled chodce na komunikaci před vstupem na vozovku.

 

Foto 1 – příjezd k přechodu z jednoho směru

 

Foto 2 – příjezd k přechodu z druhého směru

 

Foto 3 – přechod z pohledu chodce

 

Foto 4 – rozhled chodce vlevo na komunikaci před vstupem na vozovku

Foto 5 – rozhled chodce vpravo na komunikaci před vstupem na vozovku