DOPRAVNÍ SNÍDANĚ V LIBERECKÉM KRAJI 2015

Již 3. ročník Dopravní snídaně s BESIPEM pro Liberecký kraj se uskutečnil 12. 11. 2015 v Clarion Congress Hotelu Zlatý lev v Liberci. Dopravní snídaně pro Liberecký kraj se v letošním roce zúčastnilo více než 50 osob z řad odborné veřejnosti. Mezi zúčastněnými nechyběli přední odborníci zabývající se dopravou a bezpečností na komunikacích, zástupci vlastníků a správců komunikací, zástupci měst a obcí. Nechyběli ani zástupci Policie ČR z odborů služby dopravní policie. Záštitu nad letošní Dopravní snídani převzali Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje a Tibor Batthyány, primátor města Liberec. Atmosféra byla jako vždy příjemná, snídaňový raut byl nachystán.

 

Celou fotogalerii  z Dopravní snídaně s BESIPEM pro Liberecký kraj naleznete zde.

Prezentace z Dopravní snídaně s BESIPEM pro Liberecký kraj naleznete ke stažení zde.

Český Rozhlas: Odborníci z BESIP vytipovali nejnebezpečnější úseky silnic v Libereckém kraji http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/1553759

Dopravní snídaně s BESIPEM byla zahájena krátce po osmé hodině ranní zkušeným a již tradičním moderátorem Robertem Galiou a promítnutím úvodního videa k letošnímu cyklu Dopravních snídaní s BESIPEM. Poté moderátor představil nejvýznamnější přítomné hosty a partnery Dopravní snídaně. Úvodní slovo k Dopravní snídani pronesli Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje a Tibor Batthyány, primátor města Liberec.

Ostatně seriál letošního ročníku Dopravních snídaní s BESIPEM podporuje i ministr dopravy Dan Ťok, který pro zúčastněné natočil krátké uvítací video, které bylo přítomným v úvodu také promítnuto.

PROGRAM DOPRAVNÍ SNÍDANĚ S BESIPEM PRO LIBERECKÝ KRAJ

•       1. BLOK SNÍDANĚ

                1.1 BESIP

                1.2 Tým silniční bezpečnosti

                1.3 Centrum dopravního výzkumu v.v.i. CDV

                1.4 Policie ČR

 

•       PŘESTÁVKA

 

•       2. BLOK SNÍDANĚ

                2.1 RSE Project s.r.o. – analýza rizikových míst ročníku 2014

                2.2 RSE Project s.r.o. – riziková místa v kraji pro rok 2015

                2.3 Společnost pro rozvoj veřejnéhoosvětlení SRVO

 

•       3. BLOK SNÍDANĚ

                3.1 Arcelor Mittal a.s.

                3.2 Generali pojišťovna a.s.

                3.3 Silverton s.r.o.

                3.4 DEKRA CZ a.s.

 

•       KONEC DOPRAVNÍ SNÍDANĚ

1. BLOK SNÍDANĚ

1.1 BESIP

Dále již nic nebránilo zahájení I. bloku Dopravní snídaně prezentací Ing. Martina Faráře, vedoucího samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy, který posluchačům ve své prezentaci představil směřování BESIPU s důrazem na lidský činitel.

Ing. Martin Farář se v úvodu prezentace věnoval Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a vývoji nehodovosti v ČR od roku 1993 až do současnosti, kdy počet usmrcených osob na našich silnicích měl v těchto letech klesající tendenci až do roku 2013. V roce 2014 zemřelo na komunikacích v ČR 629 osob a došlo tak k nárůstu počtu usmrcených osob na našich silnicích oproti roku 2013 o 46 osob. I tak to ale byl druhý nejúspěšnější rok na našich silnicích od roku 1993, co se týká počtu usmrcených osob. Bohužel ale ani bilance letošního roku nedává důvody k optimismu a vypadá to, že letošní rok bude na našich komunikacích ještě tragičtější, než rok minulý a zcela jistě také v letošním roce nesplníme cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a tím je maximálně 505 usmrcených osob na našich komunikacích!!!

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) v ČR sleduje dva hlavní cíle a těmi jsou počet usmrcených a počet těžce zraněných na našich komunikacích a tyto cíle se do roku 2020 snaží zásadním způsobem snížit. Pokud se podíváme na období leden až srpen 2015, tak v tomto období 13 ze 14 krajů nesplnilo cíle NSBSP v počtu usmrcených osob na komunikacích! Splnil ji pouze Ústecký kraj, kde zemřelo o pouhou 1 osobu méně oproti předpokladu NSBSP. Velmi vážná situace je v Olomouckém kraji, kde řeší 95% nárůst usmrcených osob na komunikacích!

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu má však i 9 vedlejších cílů a v loňském roce v ČR nebyly splněny 4 z těchto 9 cílů. Konkrétně to jsou cíle děti, cyklisté, motocyklisté a agresivní způsob jízdy. Nejtragičtější bilance byla u dětí a motorkářů a opět již v průběhu letošního roku můžeme konstatovat, že u těchto skupin letos znovu nedojde ke splnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu!

Hlavním prioritou BESIPU je tedy podpora hodnotového sytému ve společnosti a boj proti největším problémům na našich silnicích jako je např. agresivní styl jízdy, nevěnování se řízení za jízdy, alkohol a omamné látky, poutání se bezpečnostními pásy, viditelnost chodců a cyklistů, první pomoc atd. Proto BESIP aktuálně spustil kampaň „Děláš to taky“ http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/199-jde-o-nase-deti. Kampaň „Děláš to taky“ je zaměřena na dospělé prostřednictvím jejích dětí a nabádá dospělé, aby dětem nedávali špatné příklady svým vlastním chováním na komunikacích. A někdy špatné příklady dětem nedávají jen rodiče. Děti sledují i ostatní účastníky silničního provozu. Ale hlavně rodina musí dávat dětem správný příklad jak se bezpečně pohybovat v dopravním prostoru. Pokud např. rodiče s dětmi budou přecházet přechod pro chodce na červenou, je velká pravděpodobnost, že to děti až vyrostou, budou dělat také. Vezmou si zkrátka špatný příklad ze svých rodičů. Takových to příkladů můžeme nalézt spoustu a je potřeba dětem od malička nastavit správný hodnotový systém.

Další důležitou částí hodnotového systému je respektování zákona a Policie. Mnozí řidiči u nás nerespektují ani zákon ani Policii a tento respekt k autoritám je potřeba v naší společnosti znovu obnovit.

Na viditelnost chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu se BESIP aktuálně také zaměřil, nově spuštěnou kampaní „Vidíme se?“. Jedná se o několik videoklipů, které komentuje Zdeněk Svěrák, který si v jednom klipu i zahrál.

BESIP se také zaměřuje na systém celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního prostoru, se kterým je v ČR velký problém.  V každém věku života by měl být člověk vzděláván v oblasti bezpečnosti v silničním provozu a v ČR tento systém vzdělávání nefunguje. BESIP momentálně vzdělává pouze na základních školách a snaží se dostat do mateřských škol. Právě pro mateřské školy připravuje BESIP nové projekty. Posledním představeným projektem byl „Myšák Bertík a pan B“ (pan Bezpečný) http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/. Je to veleúspěšný projekt, na který již bohužel byly finanční prostředky vyčerpány a další se zatím nenalezly, což je obrovská škoda. Na prvním stupni základních škol existuje povinná dopravní výchova, kdy děti chodí povinně na dopravní hřiště a po složení zkoušek získávají průkaz cyklisty. Pro základní školy má BESIP také nově představenou ucelenou řadu výukových materiálu, které jsou interaktivní a dají se použit např. i na tabletech, chytrých tabulích apod. Na středních školách výuka bezpečnosti silničního provozu prakticky neexistuje vůbec a následují autoškoly.

Pokud řidiči „nějak“ (je otázkou jak) projdou autoškolou, tak dále s řidiči v ČR nijak nepracujeme a nevzděláváme je. Bohužel je u nás poptávka po autoškolách taková, že absolvent chce absolvovat autoškolu v co nejkratším termínu a za co nejméně peněz, což určitě nevede k budoucímu bezpečnému chování řidičů na našich komunikacích. A proto i systém autoškol si u nás zasluhuje velkou pozornost a je potřeba celý systém autoškolství změnit. Mladí a začínající řidiči, kteří vyjdou z autoškol, jsou velkým problémem na našich komunikacích. Zhruba 27% všech dopravních nehod u nás způsobí řidiči s praxí řízení do 5 let! 50% nehod způsobí řidiči s praxí řízení do 10 let!

Na konci prezentace byly přítomným puštěny dvě videa. Jedno z kampaně „Děláš to taky“ a druhé z kampaně „Vidíme se?“.

1.2 Tým silniční bezpečnosti

S druhou prezentací na dopravní snídani vystoupil pan Bc. Roman Budský, BA (Hons) z Týmu silniční bezpečnosti. Tým silniční bezpečnosti se v rámci bezpečnosti v silničním provozu zaměřuje hlavně na lidský činitel a prevenci dopravních nehod. Je u nás např. hlavním organizátorem spolu s BESIPEM kampaně „Chraňme naše děti“ http://www.chranmenasedeti.cz/, která je celosvětovou kampaní založenou Světovou zdravotnickou organizací. Další kampaní, kterou Tým silniční bezpečnosti pořádá je kampaň „Na kole jen s přilbou“ http://www.nakolejensprilbou.cz/, která je zaměřena na bezpečnost cyklistů. Tým silniční bezpečnosti se zaměřuje i na motorkáře a to kampaní „Učme se přežít“

.

Pan Bc. Roman Budský se ve své prezentaci zaměřil na zodpovězení otázky, jestli je opravdu nutné, aby komunikace v ČR byly tak nebezpečné a proč mají ostatní státy EU28 daleko bezpečnější komunikace než ČR.

Za prvních deset měsíců roku 2015 zemřelo na našich silnicích již 553 osob, což je o 25 osob více než v loňském roce ve stejném období! Je to nárůst o bezmála 4,7%. Nehodovost na komunikacích nás v loňském roce stála zhruba 53 miliard Kč a to je jen statistika nehod vyšetřovaných Policií ČR. Navíc dopravní nehody mají velmi výrazný multiplikační efekt, na jednoho mrtvého v rámci Evropské unie připadá 8 až 9 těžce zraněných osob, z toho 4 osoby mají doživotní následky! Na jednoho mrtvého připadá 40 lehce zraněných osob. V Evropské unii v loňském roce zemřelo na komunikacích 25.845 osob, oproti roku 2013 to byl nepatrný pokles o 0,8%. Bohužel v ČR došlo v loňském roce k navýšení usmrcených osob na komunikacích o 5,2%. V evropském měřítku je průměr usmrcených osob na komunikacích 50,5 osoby na jeden milión obyvatel. V ČR je to 65 usmrcených osob na jeden milión obyvatel a tím se ČR řadí na nechvalné 21. místo v EU28 a každým rokem se propadáme v žebříčku níže a níže. Předbíhají nás už i ostatní post socialistické státy.

Na miliardu ujetých kilometrů připadá v ČR asi 15 usmrcených osob na komunikacích, což opět řadí ČR na chvost pomyslného žebříčku. Na opačném konci žebříčku je např. Dánsko a můžeme ze statistik konstatovat, že např. dánské silnice jsou oproti českým 4x bezpečnější, německé silnice 3x bezpečnější, francouzské 2,5x bezpečnější atd. Proč jsou ostatní silnice v EU28 bezpečnější? Příčinou je to, že v těchto státech se nahlíží na bezpečnost na komunikacích jako na samostatný obor lidské činnosti a bezpečnost je v těchto státech řízená moderními manažerskými metodami. Což bohužel není případ ČR. U nás zkrátka chybí celospolečenská poptávka po bezpečných komunikacích a ani sama veřejnost nevolá po bezpečných komunikacích. A kde chybí poptávka, chybí i nabídka. Z toho vyplývá, že bezpečnost na komunikacích není řešena komplexně, mnohdy se volí levná a rychlá technická řešení, která nejsou nijak zvlášť efektivní.

A přitom k řešení zvýšení bezpečnosti na našich komunikacích můžeme využít řadu již zpracovaných materiálů, kterými se můžeme řídit. Můžeme využít Manuál zpracovaný Světovou bankou (2009), Zásady dané projektem CAST (financovaným EK), Studii zpracovanou CDV, v. v. i., Brno a samozřejmě také praktické zkušenosti ze zemí s dlouhodobě příznivými statistikami dopravních nehod.

Je tedy potřeba v ČR přesně definovat manažerský systém řízení, který bude řešit bezpečnost na našich komunikacích (akční plán už máme a tím je NSBSP, která definuje cíle v roce 2020), je nutné stanovit reálné krátkodobé i dlouhodobé cíle, musíme zvolit programy, které nám dosažení cílů zajistí, a dále musíme zjišťovat, jak zvolené programy na účastníky silničního provozu působí a jak se při nich lidé chovají (nepřímé ukazatele dopravní nehodovosti). Tento manažerský systém musí permanentně hodnotit, na kolik se daří plnit stanovené cíle.

V rámci manažerského přístupu k bezpečnosti v silničním provozu musí jako centrální subjekt u nás nejprve začít fungovat Rada vlády pro bezpečnost v silničním provozu. Toto bude klíčový koncepční orgán, který by se měl scházet několikrát do roka a měl by určovat pravidla řízení. Pak by měl existovat Centrální výkonný subjekt, který by se měl scházet jednou měsíčně a ten by měl být odpovědný za plnění stanovených cílů. V minulosti se navrhovalo, aby Centrálním výkonným subjektem bylo samostatné oddělení BESIP na Ministerstvu Dopravy, které by se rozšířilo. Toto vše ale nesmí zůstat na úrovni centrály a musí se dostat až do regionů a do obcí a proto musí vzniknout i Dopravně bezpečnostní management regionální a Dopravně bezpečnostní management lokální až na úrovni samotných obcí. Toto vše musí být vzájemně provázáno, jinak systém řízení nebude fungovat.

Pokud chceme zásadním způsobem změnit nehodovost na českých silnicích, tak nás čeká zásadní změna způsobu myšlení!!!

1.3 Centrum dopravního výzkumu v.v.i. CDV

Třetí prezentací v tomto bloku byla prezentace Ing. Jindřicha Friče, Ph.D, ředitele divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Centra dopravního výzkumu (CDV), který nejdříve krátce pohovořil o „Vizi 0“ Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. „Vize 0“ u nás není vůbec nereálným cílem. Obdobné cíle byly stanoveny i v jiných evropských zemích a bohužel tyto země jsou v plnění těchto cílů daleko úspěšnější než ČR.

Dále se Ing. Frič Ph.D. ve své prezentaci věnoval přímo Libereckému kraji a plnění strategie na silniční síti Libereckého kraje. V této strategii byly stanoveny strategické cíle - snížit v roce 2020 oproti roku 2009 počet usmrcených z 25 osob na 10 osob a počet těžce zraněných osob ze 145 osob na 87 osob. A jaké jsou skutečné výsledky, vidíte na následujícím obrázku.

Plnění strategie bezpečnosti silničního provozu v Libereckém kraji

Rok 2014 byl v Libereckém kraji ve srovnání s předpokladem strategie bezpečnosti silničního provozu takovýto:

 • počet usmrcených byl oproti předpokladu vyšší o 12 osob!!
 • počet těžce zraněných byl oproti předpokladu vyšší o 1 osobu.

Přitom pro snižování rizika vzniku dopravních nehod lze aplikovat řadu nástrojů bezpečné infrastruktury ať už ve fázích plánování, výstavby, zkušebního provozu, v běžném provozu, nebo při řešení oprav. Jsou to audity bezpečnosti, bezpečnostní inspekce, hodnocení vlivů na bezpečnost, hloubkové analýzy dopravních nehod, sledování konfliktních situací a identifikaci a řešení nehodových lokalit atd.

Ing. Frič se dále v prezentaci věnoval Predikčnímu modelu nehodovosti a identifikaci kritických míst na komunikacích. Predikční model nehodovosti na základě dostupných dat o dopravních nehodách a silniční síti stanovuje očekávaný počet nehod pro jednotlivé typy úseků silnic. CDV v.v.i. v minulosti vytvořilo predikční model nehodovosti pro celou síť silnic II. třídy Jihomoravského kraje. Kritické místo na komunikaci není nehodové místo, kde se již nehody stávají, ale jedná se o místo, kde již dochází v rámci bezpečnosti silničního provozu ke kritickým situacím, které mohou vyústit až v dopravní nehodu. K identifikaci kritických míst se může využít predikční model, který je zaměřen v rámci nehodovosti na infrastrukturu a filtruje z nehodovosti působení lidského faktoru. Predikčním modelem se odfiltruje 25-28% nehod, které nesouvisí s infrastrukturou a jsou způsobeny lidským faktorem nebo např. technickým stavem vozidla. Posléze se provede předvýběr míst, která se projedou speciálním měřícím vozidlem, které zaznamenává dopravní značení a všechny ostatní parametry komunikací, jako např. sklonové poměry, směrové vedení trasy atd. Vozidlo pořizuje i videozáznam trasy. Ve vozidle sedí operátor s tabletem, který zaznamenává případná další rizika na komunikaci. Na úseky, které byly vozidlem identifikovány jako rizikové, se následně vydá auditor, který provede podrobnou bezpečnosti inspekci místa. CDV v.v.i. také vytvořilo metodiku řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu, která slouží jako pomůcka pro rychlé a efektivní odstranění či snížení negativních vlivů kritických míst na pozemních komunikacích nízkonákladovými opatřeními. Je nutné si ale uvědomit, že v dnešní době by se již rizika na komunikacích neměla řešit krátkodobými a nízkonákladovými opatřeními. Měli bychom se soustředit na stavební úpravy rizikových míst ze střednědobého a dlouhodobého hlediska!

V další části své přednášky Ing. Frič představil řešení konfliktních situací v dopravě. Konfliktní situace je taková situace, která předchází vzniku dopravní nehody. Je to taková situace, při které se k sobě účastníci přiblíží natolik, že hrozí riziko kolize, pokud se jejich pohyb nezmění. Jedná se např. o brzdění, zrychlení, smyk apod. Nemusíme čekat na to, až se na kritickém místě začnou stávat dopravní nehody, ale můžeme kritické místo řešit již v rámci vzniku konfliktních situací. Na projektu „Konflikt“, který řeší konfliktní situace, spolupracovalo CDV s kolegy z ČVUT a snaží se jej prosadit do praxe.

Závěr prezentace byl zaměřen na ekonomické ztráty dopravních nehod, kterými se CDV zabývá již několik let. Metodika vyčíslení ztrát je komplexní a jsou v ní zahrnuty jak přímé, tak nepřímé ztráty dopravních nehod. Zatím jsou známy pouze statistiky z roku 2013. Usmrcená osoba naši společnost stojí asi 19,5 miliónů korun, těžce zraněná osoba skoro 5 miliónů korun, lehce zraněná osoba skoro 0,5 miliónů korun, průměrná hmotná škoda je vyčíslena cca na 267 tisíc korun. Celkově nás usmrcení v roce 2013 stáli 12 miliard korun, těžce zranění 13 miliard korun, lehce zranění 9 miliard korun a hmotná škoda 17 miliard korun.

1.4 Policie ČR

Poslední prezentací v I. bloku Dopravní snídaně byla prezentace plk. Mgr. Jaroslava Řeháka z odboru služby dopravní policie Libereckého kraje, ve které představil nehodovost v Libereckém kraji v roce 2014. V úvodu prezentace byly zmíněny informace o silniční síti v Libereckém kraji. Z následujících obrázků je patrné, že vážné následky dopravních nehod stoupají i v Libereckém kraji, obdobně jako v ostatních krajích ČR.

Dále byly v prezentaci představeny nejzávažnější dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2014 a v roce 2015 a priority Odboru služby dopravní policie Libereckého kraje v roce 2015.

V poslední části své prezentace se plk. Mgr. Jaroslav Řehák věnoval i komunikačním závadám na silnicích Libereckého kraje a vytipovaným rizikovým místům na komunikacích Libereckého kraje, která by se z pohledu bezpečnosti na komunikacích měla řešit.

Následovala asi 20 minutová přestávka, kterou přítomní využili k občerstvení a k pracovním diskuzím.

 

2. BLOK SNÍDANĚ

2.1 RSE Project s.r.o. – Analýza rizikových míst ročníku 2014

Po přestávce začal II. blok Dopravní snídaně a to blok diskuzní. Druhý blok Dopravní snídaně, je označován jako diskuzní blok, protože zúčastnění mohou v rámci tohoto bloku veřejně sdělit svůj názor k dané problematice a pohovořit tak o něm s ostatními zúčastněnými. První prezentací ve II. bloku byla prezentace Ing. Davida Pauka ze společnosti RSE Project s.r.o., ve které představil analýzu rizikových míst probíraných na dopravní snídani pro Liberecký kraj v roce 2014. Musíme konstatovat, že všechna představená místa na loňské Dopravní snídani jsou v určité fázi řešení, což je jistě pozitivní. Nicméně musíme také konstatovat, že ani jedno místo není vyřešeno do úplného konce. Výjimkou jsou pouze mototrasy kraje na nichž se zatím žádná opatření týkající se svodidel zvyšujících bezpečnost motorkářů nepřipravují vůbec.

Úsek silnice R35 u Jeřmanic

Dle zjištění zde proběhla obnova obrusné vrstvy vozovky a byly odstraněny SDZ pro omezení rychlosti.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat. To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

Navržená opatření na Dopravní snídani v roce 2014:

 • Instalace proměnného dopravního značení v závislosti na povětrnostních podmínkách
 • Ověřit protismykové vlastnosti vozovky a případně provést opatření ke zvýšení protismykových vlastností např. bezpečnostní protismykovou úpravou 

Úsek silnice R35 u Jeřmanic - stav v roce 2014

Úsek silnice R35 u Jeřmanic - navržené opatření na Dopravní snídani v roce 2014

 

Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí

Dle zjištěných informací zde proběhla inspekce, byly odstraněny náletové dřeviny v rozhledech, byla snížena maximální dovolená rychlost na 70 km/h a zvýraznění dopravních stínů balisetami. Z inspekce vyplynul návrh na stezku pro pěší a cyklisty mimo křižovatku, pod silnicí I/13.

Ing. Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Liberec potvrdil, že je zde sice snížená rychlost, ale znamená to dohled Policie. Bez dohledu policie zde snížená rychlost nebude fungovat. Pokud se zrealizuje přeložka silnice I/13 tak problémy se zde ještě zhorší. Tudíž by se v úpravách této křižovatky mělo ještě pokračovat.

Podle Mgr. Petra Sadílka, místostarosty města Jablonného v Podještědí je zde problém ten, že pěší občané z Petrovic, kteří chtějí přejít silnici I/13, tak díky rychlosti projíždějících vozidel komunikaci nemají šanci bezpečně přejít.

Dále v diskuzi zaznělo, že město má možnost nechat si stezku pro chodce a cyklisty nechat naprojektovat a požádat na ni o dotaci. V případě návrhu stezky pro chodce a cyklisty by měla být řešena i návaznost pěší trasy na Petrovice v blízkosti této křižovatky.

Dle kpt. Mgr. Vladimíra Stránského, vrchního komisaře KŘP si musíme nejdříve uvědomit, k čemu slouží silnice I/13. Nemůžeme na na ni v extravilánu budovat přechody, které na ni budou brzdit dopravu.

Dále zaznělo, že silnice I/13 je sice mezinárodní silnicí, ale je přístupná všem, včetně chodců. Problém rychlosti by zde mohla řešit okružní křižovatka, která by mohla vyřešit i pohyb chodců. Silnice druhé třídy zde do roku 2007 vykazovala prakticky nulový provoz, ale od roku 2007 jde o silnici na hraniční přechod a silnice je již hodně využívaná. Také by zde klidně mohla být díky konfiguraci terénu i mimoúrovňová křižovatka.

Navržená opatření na Dopravní snídani v roce 2014:

 • Stavební úprava křižovatky
 • Snížení max. dovolené rychlosti
 • Optické zúžení balisetami v dopravních stínech

 

Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí– stav v roce 2014

 

Křižovatka silnic I/13 a II/270 u Jablonného v Podještědí– navržené opatření na Dopravní snídani v roce 2014

 

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí 

Dle zjištěných informací je vypracována DÚR a probíhá získávání souhlasů. Za uplynulý rok se zde stalo dalších 6 nehod s následky jednoho usmrcení a jednoho lehkého zranění!

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje potvrdil, že stavba je momentálně ve fázi výkupů pozemků ať se může zažádat o vydání stavební povolení. Investor chce mít vydáno stavební povolení začátkem roku 2016, ale vše bude záležet na jednáních s majiteli pozemků, na kterých se stavba nachází.

Navržená opatření na Dopravní snídani v roce 2014:

 • Vybudování kapacitní okružní křižovatky
 • Využití delších směrovacích ostrůvků OK k bezpečnému přecházení I/35
 • Úprava nedalekých zastávek autobusů

 

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí – stav v roce 2014

 

Křižovatka silnic I/9, I/38 a III/26832 u Jestřebí – navržené opatření na Dopravní snídani v roce 2014

MÚK silnic R35 a I/65  Rádelský Mlýn

Dle zjištění je MÚK bez provedených opatření, byla zpracována studie přestavby MÚK a tato byla předána k projednání, je zpracována EIA a probíhá posuzování, zpracovává se investiční záměr a následně se budou řešit další stupně PD.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, se u tohoto místa situace zatím nikam neposunula. Místo je stále ve fázi projednávání studie. Bohužel prostor pro přestavbu je zde stísněný a stále se řeší možnosti úprav. Ing. Vrba neměl na Dopravní snídani přesné informace o termínech, nicméně finální zpracování studie od projektanta by mělo proběhnout řádově do několika měsíců.

Dle pana Jiřího Tesaře z České společnost pro osvětlování je v úseku malá hustota směrových sloupků, takže není přesně vidět poloměr zatáčení oblouku. Podle něj by také v úseku měla být sížena rychlost na 70 km/h.

Navržené opatření na Dopravní snídani v roce 2014:

 • Odstranění kolizního bodu změnou uspořádání: výstavba nové větve propojení Rychnov – Liberec

MÚK silnic R35 a I/65  Rádelský Mlýn – navržené opatření na Dopravní snídani v roce 2014

Mototrasy kraje

Bez informací ohledně přípravy nebo realizace instalace záchytných systémů s ochranou proti podjetí motocyklistů v celém Libereckém kraji. Na loňské Dopravní snídani bylo speciálně upozorněno na směrový oblouk na silnici I/10 u Žel. Brodu s 6 nehodami motocyklistů s následky 5 lehkých zranění.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, se zatím nikde v Libereckém kraji žádné motosvodidlo na silnicích I. třídy neinstalovalo a ani ŘSD žádnou instalaci zatím nepřipravuje.

2.2 RSE Project s.r.o. – riziková místa v kraji pro rok 2015

Následovala nejdelší prezentace celé dopravní snídaně a to opět prezentace Ing. Davida Pauka ze společnosti RSE Project s.r.o., který se v ní zaměřil na konkrétní riziková místa v Libereckém kraji, tak jak byla pro letošní ročník vytipována dopravními policisty z odboru služby dopravní policie.

Konkrétně se jedná o tato místa:

 • Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec
 • Úsek silnice II/270 u Mimoně
 • Úsek silnice III/27814 u Záskalí

§  Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec

Jde o úrovňovou stykovou křižovatku silnice III. třídy č. 29024 (km 1,5 - ul. Kunratická) a místní komunikace (ul. Hrubínova) nacházející se v obci Liberec, části Kunratice. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Je zde mírné stoupání ul. Kunratické ve směru od centra města na Jablonec nad Nisou.

Hlavní pozemní komunikace ul. Kunratická je o celkové šíři cca 6,8m v mírném levotočivém směrovém oblouku a stoupání, vedlejší pozemní komunikace ul. Hrubínova je o celkové šíři cca 14m, kde jsou na dvou třetinách pomocí VDZ vyznačeny odbočovací pruhy (vlevo a vpravo), bráno ve směru k ul. Kunratické. Pro zlepšení rozhledových poměrů je na protější straně ul. Hrubínove osazeno dopravní zrcadlo, které je nasměrováno vlevo a vpravo na hlavní pozemní komunikaci ul. Kunratickou.

Okolní zástavbou a vedením hlavní pozemní komunikace III/29024 ul. Kunratické jsou narušeny rozhledové poměry z MK ul. Hrubínove vpravo na hlavní pozemní komunikaci.

Policie ČR se přiklání k povedení bezpečnostní inspekce a ke stavební úpravě křižovatky.

Počet nehod za posledních 5,5 let: 8x; 1 těžké a 1 lehké zranění.

Navržená opatření:

 • Okružní křižovatka
 • Křižovatka se SSZ

Dle por. Vlastimila Malého, DiS. dopravního inženýra PČR Libereckého kraje tak návrh okružní křižovatky již z historického hlediska vychází ze starého územního plánu, ve kterém je oproti návrhu z Dopravní snídaně jinak řešeno propojení čerpací stanice. Tato křižovatka je problematická a stávají se tam nehody. Z tohoto důvodu bylo v křižovatce osazeno i dopravní zrcadlo. Hlavně rozhledové poměry ve směru na Jablonec zde jsou špatné.

Ing. Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Liberce podotkl, že navržená okružní křižovatka by zde byla určitě efektivní, nicméně evidentně zasahuje do práv mnoha jiných soukromých subjektů. Z tohoto pohledu by zde byla jednodušší křížovatka řízená SSZ. Nicméně podle Ing. Rychetského by zde okružní křižovatka byla lepší.

Dle Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje, tak Liberecký kraj v současnosti připravuje projekty na silnicích II. a III. tříd řádově za 3,5 miliardy korun a tato akce v nich není a pravděpodobně do projektů nebude zahrnuta ani v příštím roce a to z toho důvodu , že vlivem dostavby silnice I/14 Liberec – Kunratice, by tato křižovatka měla ztratit na významu a silnice III. třídy by se měla stát spíše městskou komunikací. Liberecký kraj tedy asi nebude mít v plánu výstavbu okružní křižovatky a z pohledu Ing. Čápa by zde bylo asi nejlepším řešením SSZ.

 

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – aktuální stav

 

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – navržené opatření na Dopravní snídani

 

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – aktuální stav

 

Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec – navržené opatření na Dopravní snídani

§  Úsek silnice II/270 u Mimoně

Jde o úsek silnice II/270 (km 26,8 - 27,1). Silnice č. II/270 prochází okresem Česká Lípa od jihu od města Dubá a končí na státní hranici se SRN za obcí Petrovice. Ve směru od Mimoně směrem na Jablonné v Podještědí je zde pravotočivá zatáčka, které předchází mírné klesání. Nyní je zde již osazeno svislé DZ č. A 1a,b (Zatáčka vpravo, vlevo) a A 8 (Nebezpečí smyku) z obou směrů jízdy, v zatáčce došlo ke zvýraznění DZ č. Z 3 pomocí retroreflexního žlutozeleného podkladu.

Silnice II/270 spojuje silnice č. I/9 a I/13 (TEN-T) a převádí dopravu v okresu Česká Lípa od severu k jihu. Jde o otevřený úsek bez záchytných systémů, v okolí se nacházejí pastviny, odvodnění komunikace je do silničního příkopu a do travnatého svahu.

Jde o dvoupruhovou komunikaci bez stoupacích pruhů, šířka 2x 3,7m, po obou stranách je krajnice o šíři 0,5m.

Nebezpečné vlivy zde jsou náhlá změna směrového vedení komunikace, umocněná případnými nepříznivými klimatickými podmínkami.

Počet nehod za posledních 5,5 let: 28x; 39 lehkých zranění.

Navržená opatření: 

 • Obnova vodorovného dopravní značení
 • Ověření sklonu a PVV
 • Následné opatření (úprava sklonu, BPÚ)          
 • Přestavba oblouk většího poloměru

Npor. Bc. Martin Markl, vedoucí dopravního inspektorátu Česká Lípa podotkl, že tento úsek má svoji hostorii. Zhruba 3 roky zpátky Krajský úřad Libereckého kraje  ve spolupráci s německou stranou zpracoval projekt, který tento úsek také hodnotil. Na základě tohoto projektu byl tehdy tento úsek doplněn SDZ, byly nainstalovány směrové desky a bylo obnoveno VDZ. VDZ npor. Bc. Martin Markl považuje za naprostou samozřejmost komunikací. Bohužel tomu tak není všude. Projekt před třemi lety přinesl mírné zlepšení situace, ale nepomohl úplně. Jakmile se zde zhorší pověrnostní podmínky je to jeden z úseků v Libereckém kraji, kde se pravidelně stávají dopravní nehody. Níklonákladová a jednoduchá řešení v tomto úseku již byla aplikována a nepomohlo to. Momentálně již zbývá pouze zásadnější změna např. výměnou povrchu nebo stavební úpravou. To je další krok, který by měl zde následovat. Dle Policie by tedy byl ideální stav výměna povrchu, změna oblouku a možná i změna sklonu.

Správce této komunikace potvrdil, že v minulosti zde skutečně proběhly inspekce a zkoušky nápravy stavu osazením SDZ a obnovou VDZ a přislíbil, že se bude snažit v příštím roce na tuto lokalitu připravit i projekt na přestavbu tohoto úseku v rámci dotačního titulu ze SFDI.

 

Úsek silnice II/270 u Mimoně – aktuální stav

 Úsek silnice II/270 u Mimoně – navržené opatření na Dopravní snídani

§  Úsek silnice III/27814 u Záskalí

Jde o úsek silnice III/27814 v extravilánu (km 6,262 - 3,352), od křižovatky se silnicí III/03520 po začátek Záskalí, ve směru k Záskalí je silnice ve stoupání, část úseku před Záskalím je se směrovými oblouky. Vozovka je bez výtluků a výmolů.

Jedná se o trasu podél silnice R35. Po zprovoznění silnice R35 význam silnice III/27814 výrazně poklesl.  Po obou stranách silnice je vzrostlá alej. Na začátku úseku je Javornický sportovní areál.

Komunikace je zde obousměrná, šířka vozovky je proměnná cca 6,5m. Před Záskalím jsou umístěny starší záchytné systémy.

Nebezpečné vlivy zde jsou vzrostlé stromy po obou stranách komunikace, chybějící vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svislé dopravní značení nemusí odpovídat technickým podmínkám. Stav protismykových vlastností vozovky je neznámý a pravděpodobně neodpovídající.

Počet nehod za posledních 5,5 let: 14x; 1 úmrtí osoby. 2 těžká zranění a 19 lehkých zranění.

Navržená opatření:

 • Směrové vedení (VDZ, směrové tabule)            
 • Zvýraznění překážek (směrovací tabule)
 • Snížení rychlosti průjezdu úsekem
 • Regulace výsadby

Od přítomných policistů na Dopravní snídani zazněl nesouhlas s barevným navržením směrových desek, které by asi neměly být červeno-bílé, ale žluto-černé, protože stromy jsou pevné překážky. Naopak Policie souhlasila s doplněním VDZ a se snížením rychlosti.

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě se vyjádřil, že úsek je plánován k obnově VDZ v příštím roce. Větší úpravy typu instalace záchytných systémů se asi z financí běžné údržby nepovedou realizovat. Kácení stromů je zde problematické a pravděpodobně také nereálné.

Policie ještě doplnila, že by se v úseku měly vykácet alespoň náletové dřeviny, což by snad neměl být problém.

Ing. Pavel Fořt zareagoval, že v minulém roce zde některé náletové dřeviny byly káceny a v kácení se bude pokračovat. Bohužel finanční prostředky na údržbu silnic v kraji jsou omezeny a silnice se zavírají zelení po celém kraji. Příslib byl ale takový, že zde nedojde k zanedbání kácení zeleně ze strany správce.

 

Úsek silnice III/27814 u Záskalí – aktuální stav

 Úsek silnice III/27814 u Záskalí – navržené opatření na Dopravní snídaní

2.3 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení SRVO

Poslední přednáškou v diskuzním druhém bloku dopravní snídaně byla přednáška pana Jiřího Tesaře za Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení na téma následků dopravních nehod ve světle světel. Přednáška byla věnována osvětlení průtahových komunikací měst a obcí, tedy silnicím I, II. a III. tříd v intravilánu obcí a v této přednášce bylo apelováno na všechny správce veřejného osvětlení, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu a pořizovali kvalitní veřejné osvětlení s dostatečnou svítivostí.

Úvodem prezentace bylo řečeno, že kvalita veřejného osvětlení má obrovský vliv na nehodovost v intravilánu obcí a někdy i v extravilánu. Bezpečnost silničního provozu stojí na třech pilířích na lidském faktoru, na technickém stavu vozidel a na bezpečné komunikaci (infrastruktuře). A veřejné osvětlení (VO) je součástí bezpečné dopravní infrastruktury. Při výběru dodavatele VO je bohužel dle zákona o zadávání veřejných zakázek jediným kritériem nejnižší cena a stává se pak, že se nakupuje nekvalitní VO. Problém je také při přebírání realizovaných staveb VO od dodavatelských firem. Jedinou kontrolou kvality přebíraného VO je výchozí revizní zpráva a zapnutí VO v rámci přejímky ve dne! Součástí předávací dokumentace by mělo být i ověření splnění normy svítivosti!! Ve dne se zdánlivě může zdát, že VO svítí v pořádku, ale v noci může být zjištění opačné. Bohužel v dnešní době jsou úspory na VO nadřazovány nad hodnotu lidského života.

Na průtahových komunikacích tedy silnicích I, II. a III. tříd jsou normy pro osvětlování komunikací závazné! Správci a provozovatelé veřejného osvětlení (VO) jsou většinou města nebo technické služby. Ti jsou bohužel v dnešní době tlačeni do toho, aby ušetřili a mnohdy je to právě na úkor intenzity VO. Města a obce mnohdy nakupují nekvalitní veřejné osvětlení, které nesplňuje požadované normy, a komunikace jsou pak málo osvětleny.  Za tento stav nízké intenzity VO ale dle právního názoru odpovídá vlastník komunikace!

Pokud řidič jede v nedostatečně osvětleném dopravní prostoru a proti němu pojede jiné svítící vozidlo, tak řidič uvidí pouze světla protijedoucího vozidla a kolem tmu. Jestliže současně po komunikaci půjde chodec nebo pojede cyklista, tak ho řidič vozidla neuvidí! Proto je důležité mít správně osvětlený dopravní prostor.

Je také dokázáno že, bílé světlo oproti sodíkovému světlu zlepšuje zrakový vjem dopravního prostoru a tím zvyšuje jeho bezpečnost.

Existují závazné normy, které určují, kolik světla na komunikacích má být a tyto normy se následně porovnávají se skutečně naměřenou intenzitou VO. Skutečná intenzita VO se měří speciálním vozidlem, které při průjezdu měří intenzitu VO.

Následně byli přítomní seznámení s vybranými dvěma lokalitami v Libereckém kraji, kde byla intenzita VO změřena a kde ve velké míře nesplňuje požadované normy. Konkrétně se jednalo o tyto změřené úseky: Křižany, silnice II/592 a Pavličky, silnice II/260.

Závěrem této přednášky bylo řečeno, že obce a města musí přistupovat k VO koncepčně. Musí mít nejdříve kvalitně zpracovány pasporty VO. Tyto pasporty jim definují aktuální stav VO, ze kterého se dá vyjít při realizaci a modernizaci nového VO. Bohužel ne všechny obce v dnešní době mají zpracován pasport VO.  Je potřeba aby si města a obce stanovili i cíle jak chtějí, aby jim VO v různých částech města nebo obce svítilo a v jakých časových úsecích chtějí VO realizovat. Při výběrových řízeních je nutno přesně definovat jaká intenzita VO má na komunikaci být a projektanti a zhotovitelé se tím musí řídit!

Touto přednáškou byl uzavřen diskuzní druhý blok dopravní snídaně, a následoval třetí blok – vystoupení partnerů.

3. BLOK SNÍDANĚ

3.1 Arcelor Mittal a.s.

Na úvod třetího bloku snídaně bylo zúčastněným promítnuto krátké video společnosti AcelorMittal, které je zaměřeno na jejich vyráběné svodidlo se zvýšenou ochranou motorkářů. Toto svodidlo má spodní pásnici, která chrání motorkáře před nárazem do sloupku či podjetím svodidla během nehody. Vyvinuto bylo v letech 2008 – 2012 ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze a po úspěšných nárazových zkouškách roku 2013 se začalo vyrábět. Nejen, že už se toto svodidlo vyrábí, ale už je osazeno i na prvních úsecích komunikací v ČR a těmi jsou: 140 metrů svodidla v Šebrově (osazení 2013) a 1600 metrů poblíž Pardubic (osazení 2014). V letošním roce budou následovat další úseky, kde se bude toto svodidlo chránící především motorkáře také instalovat.

3.2 Generali pojišťovna a.s.

Dále v tomto bloku Dopravní snídaně vystoupil za nadaci pojišťovny Generali pan Jiří Cívka, s představením projektu vymoly.cz http://www.vymoly.cz/, který funguje již pátým rokem. Projekt momentálně funguje pro komunikace druhých a třetích tříd, ale již probíhají jednání se správami ŘSD, tak aby byly do projektu zahrnuty i komunikace prvních tříd. Nejdříve bylo posluchačům promítnuto video prezentující tento internetový projekt. Projekt vymoly.cz slouží po registraci komukoliv k nahlášení silničních výtluků na komunikacích v ČR a tím také přispívá ke zvyšování bezpečnosti na našich komunikacích. Toto hlášení se pak automaticky předává vlastníkům a správcům komunikací k řešení výtluku a ti pak mohou pružněji na opravy výtluků reagovat. Součástí hlášení mohou být i aktuálně vyfotografované fotografie výtluku.

V letošním roce tento projekt prostřednictvím BESIPU podpořil i ministr dopravy Dan Ťok. Tento projekt pro zajímavost funguje i na Slovensku a v Maďarsku. Hlavním partnerem projektu v ČR je Český Rozhlas – Radiožurnál.

Celoročně se také vyhodnocuje, jak jednotlivé kraje s předanými informacemi o výtlucích pracují a nejúspěšnější kraj vždy za daný rok získává symbolický dar 100 tisíc Kč. V předloňském roce to byl kraj Moravskoslezský a v loňském roce Hlavní město Praha.

Co se týká číselného vyjádření, tak ke konci roku 2014 od začátku tohoto projektu bylo nahlášeno téměř 4.500 jednotlivých výmolů nebo úseků výmolů a 44% z nich je opraveno.

V mnoha případech výmolů ale silničáři narážejí na majetkoprávní vztahy a v těchto případech nemohou výmol opravit. Díky tomuto projektu mohou tento problém veřejnosti alespoň u konkrétního výmolu vysvětlit.

Každoročně pak na tomto projektu také probíhá soutěž o nejhorší díru (výtluk) v ČR. V současné době již také probíhají jednání se silničáři o rozšíření celého projektu, který by se pak následně nezabýval jen „výmoly“. Silničáře zajímají i jiná data, např. místa kde se po deštích zdržuje voda na komunikacích, místa kde nenavazuje dopravní značení apod. Dále se připravuje i „plánovač tras“, který by prostřednictvím mobilní aplikace uživateli předem nahlásil, že se na jeho oblíbené trase, kterou často jezdí, něco děje a to např., i včetně informací z ČHMÚ.

Na konci této prezentace bylo zúčastněným ještě promítnuto video zhodnocení nejhorších výtluků letošního ročníku.

3.3 Silverton s.r.o.

Předposlední prezentací v tomto bloku bylo představení společnosti Silverton s.r.o. Posluchačům bylo promítnuto video s novou technologií společnosti Silverton s.r.o. - FrostGrip. FrostGrip zlepšuje vlastnosti vozovky v zimních měsících a aplikuje se např. na mostech a nájezdových rampách. Zlepší se tím drsnost vozovky, příčná stabilita vozidla a sníží se tvorba aquaplaningu. Navíc opticky upozorní řidiče svou modrou barvou na možnost tvorby náledí. Pilotní projekt FrostGripu byl aplikován v Ropici u Třince a v letošním roce budou následovat další místa, kde se začne FrostGrip objevovat. Před aplikací nátěru FrostGrip je vhodné vozovku očistit technologií PeelJet. Technologií PeelJet se působí vysokým tlakem vody na mikrostrukturu a ostrost komunikace a tím se zvyšuje protismyková vlastnost vozovky. Touto technologií se také z komunikace dají odstranit nečistoty a např. i případné skvrny od olejů.

3.4 DEKRA CZ a.s.

Závěrem třetího bloku Dopravní snídaně byla přizvána společnost DEKRA CZ, konkrétně pan Ing. Bc. Milan Janda. Společnost DEKRA CZ se zabývá převážně lidským faktorem na komunikacích. Zabývají se vzděláváním profesionálních řidičů, řidičů převážejících nebezpečné náklady, řidičů záchranných složek, provádějí výcviky na polygonech, kurzy bezpečné jízdy, kurzy defenzivní jízdy, kurzy odpočtu bodů, kurzy hospodárné jízdy, provádějí vzdělávání mládeže apod. Pan Martin Bednář, DiS., zmínil program, kterému se DEKRA CZ věnuje a tj. program „Nehodou to začíná“. Je to program, který je zaměřen na vzdělávání začínajících řidičů ve věku 15-18 let ve smyslu prevence dopravních nehod, alkoholu a drog. V rámci prezentace následně pan Martin Bednář, DiS.,představil simulátor řízení nákladního vozidla jako novinku společnosti DEKRA CZ, na kterém budou školit převážně řidiče profesionály a řidiče záchranných složek. Celý simulátor je mobilní na kamiónu. Součástí je učebna pro 9 lidí a uprostřed je reálná kabina nákladního vozidla, která je umístěna na pohyblivé plošině. Na tomto simulátoru se pak budou cvičit řidiči v situacích, které se jinde než na simulátoru nacvičit nedají. Posluchačům byla promítnuta i dvě krátká videa, představující jednu reálnou dopravní nehodu záchranné služby, která se skutečně stala. Nejdříve bylo promítnuto video nehody ze simulátoru a následně reálné video nehody tak jak byla natočena z vozidla. Pan Ing. Bc. Milan Janda, na konci celé Dopravní snídaně vylosoval jednoho zúčastněného, který od společnosti DEKRA CZ získal voucher na kurz bezpečné jízdy na polygonu ve Vysokém Mýtě nebo v Mostě.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Všem zúčastněným za to, že se Dopravní snídaně s BESIPEM pro Liberecký kraj zúčastnili, a že jim bezpečnost v silničním provozu není lhostejná a zajímají se o ni. Dále děkujeme všem diskutujícím, kteří přispěli svými názory a odborností do diskuzí. Byli bychom rádi, pokud nezůstane jen u diskuzí a navržená bezpečnostní opatření se i zrealizují. Apelujeme na všechny, kteří jsou schopni realizace bezpečnostních prvků ovlivnit, aby tak učinili a pomohli tak naplňovat „Vizi 0“ NSBSP. Těšíme se na setkání s Vámi na Dopravní snídani s BESIPEM pro Liberecký kraj v roce 2016. Děkujeme!